Disclaimer

Missie en visie

Aan deze website en de daarop geplaatste informatie is grote zorg besteed. Ondanks deze zorg kan door omstandigheden incorrecte informatie zijn gepubliceerd. Tevens is deze website niet bedoeld voor het verstrekken van professionele hulp bij de verschillende aandoeningen. Het is raadzaam naast de door ons verstrekte informatie ook contact op te nemen met uw (huis)arts voor verder advies en/of uitleg met betrekking tot de verschillende aandoeningen. Airmax® geneest in geen geval maar biedt hulp. Airmax® helpt het snurken verminderen. Ook kan Airmax® het snurken volledig wegnemen, hiervan zijn slechts enkele gevallen bekend.

Airmax® BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken of ontberen van informatie. Tevens garandeert Airmax® BV niet dat de bijbehorende website te allen tijde te bereiken is. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan deze website.

Disclaimer English version

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Airmax BV and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

The content of this website is not a substitute for any advise given by an healthcare professional. We recommend you to seek advice from your GP or specialist to seek advice and/or explanations on your condition. Airmax® helps reduce snoring but is no cure for it. Airmax® can remove the snoring entirely but this concerns only a few patients.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Airmax BV. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Airmax BV takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Share This